ACTUALITATE LEGISLATIVĂ

PROIECT DE LEGE PENTRU ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI CONTRIBUABILILOR OPERATORI ECONOMICI ȘI BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE UTILITĂȚI

 

În contextul economic actual și a instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelului României nr. 195 din 15 martie 2020, apar numeroase modificări legislative. În cursul zilei de luni – 23 martie 2020-, a fost înregistrat la Senatul României un proiect de lege privind acodarea unor facilități contribuabililor operatori economici și beneficiarilor serviciilor de utilități în scopul diminuării impactului economic produs de pandemia Covid-19.

Potrivit expunerii de motive, proiectul are în vedere stimularea angajatorilor de a păstra cât mai multe locuri de muncă în contextul economic dificil pe care îl traversează România.

Vom prezenta mai jos pe scurt (i) pe de-o parte, facilitățile propuse pentru angajatori și (ii) pe de altă parte, facilitățile propuse pentru beneficiarii serviciilor de utilități

 

I. FACILITĂȚI ACORDATE CONTRIBUABILILOR OPERATORI ECONOMICI

A. Amânarea plății CAS pentru firmele care își păstrează angajații pe o perioadă de 12 luni

Proiectul de lege prevede amânarea plății contribuțiilor de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor la cerere pe o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu luna martie 2020 (art. 1 din Proiectul de lege).

Pentru acordarea acestei amânări, se impun câteva precizări:

  • Este necesară o cerere expresă a contribuabilului de acordare a amânârii plății contribuțiilor sociale;
  • Facilitatea este acordată sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă în vigoare la data de 1 martie 2020 pentru o periodă de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi ( 1 alin. 3 din Proiectul de Lege).

Proiectul de lege prevede că aceeași facilitate de amânare a plății cu 3 (trei) luni se poate obține și în cazul contribuției asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, așa cum sunt definite la art. 219 din Codul fiscal.

Articolul 219 din Codul fiscal se referă la „Contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene.”

Contribuabilii nu vor plăti dobânzi sau penalități de întârziere pentru perioada de timp în care plata contribuțiilor este amânată.

 

B. Eșalonarea ulterioară a plății CAS

Art. 1 alin. (2) din Proiectul de Lege prevede posibilitatea contribuabilului de a solicita și eșalonarea plății în următoarele condițiila cererea contribuabilului operator economic, plata contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității instituite la litera a) în proporție de 50% din volumul total scadent.”

Așa cum rezultă chiar din textul de lege propus, eșalonarea plății se face tot la cererea contribuabilului operator economic.

Drept urmare, pentru a beneficia de aceste două facilități, operatorul economic va trebui să solicite (i) atât amânarea plății CAS cu 3 luni (ii) cât și eșalonarea ulterioară a acestor contribuții.

 

C. Alte beneficii prevăzute de Proiectul de lege

Pe perioada acordării facilităților menționate la punctele A și B de mai sus:

–        Salariații beneficiază de vechime în muncă;

–        Contribuțiile sociale obligatorii (constând în contribuții de asigurări sociale de sănătate CASS și contribuția asiguratorie pentru muncă) vor fi completate de la bugetul de stat (art. 2 din Proiectul de lege).

 

D. Aceste facilități par să se aplice tuturor operatorilor economici, indiferent de sectorul de activitate

Proiectul de lege nu prevede categoria operatorilor economici și nici sectoarele de activitate care pot beneficia de acordarea acestor facilități. Apare întrebarea dacă numai operatorii economici care obțin certificatul de situație de urgență pot beneficia de aceste facilități sau orice operator economic afectat într-un fel sau altul de pandemia Covid-19 poate beneficia de acestea.

Până la adoptarea unor prevederi ulterioare, considerăm că orice operator economic a cărui activitate este afectată din pricina pandemiei Covid-19 ar putea beneficia de aceste facilități fiscale.

 

II. FACILITĂȚI ACORDATE BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE UTILITĂȚI

Articolul 4 din Proiectul de lege prevede amânarea la plata serviciilor de utilități (apă, energie, gaze, salubritate, servicii de telefonie și de internet, cablu TV) la cererea beneficiarilor acestor servicii pe o perioadă de 3 (trei) luni de la data intrării în vigoare a legii. Pot beneficia de această facilitate, toți beneficiarii acestor utilității de pe teritoriul României.

Amânarea pentru plata serviciilor de utilități se face la cerere și conduce de drept la eșalonarea acestor plăți (fără a exista o cerere expresă de eșalonare). Art. 4 alin. (2) și (3) din Proiectul de lege precizează că eșalonarea sumelor scadente se va efectua pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei de amânare, fără a se depăși raportul de 1/12 pe lună din debitele restante și fără a se percepe dobânzi și penalități.

 

III. CONCLUZIE

În contextul actual, acest Proiect de lege pare să impună măsuri utile atât pentru protejarea mediului de afaceri, cât și pentru protejarea populației prin păstrarea locurilor de muncă cât și prin amânarea la plată a serviciilor de utilități.