CERTIFICATELE DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ

CERTIFICATELE DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ EMISE DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

 

La data de 25 martie 2020 a fost publicat în Monitorulul Oficial nr. 248/25.03.2020 Ordinul privind acordarea certificatelor de situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul Pandemiei SARS- COV-2 (denumit în cele ce urmează Ordinul’’) prin care au fost reglementate condițiile și procedura de emitere a certificatului de situație de urgență.

 

I. DOMENIUL DE APLICARE

Certificatul de situație de urgență (denumite în cele ce urmează Certificatul”) se eliberează la cererea solicitantului de către Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri în baza documentelor justificative. Astfel Ordinul prevede două tipuri de certificate de situație de urgență care pot fi emise în funcție de tipul de solicitant, după cum urmeză:

  1. Certificat de situație de urgență Tip 1 (albastru)- denumit în cele ce urmează Certificat Tip 1” și
  2. Certificat de situație de urgență Tip 2 (galben) – denumit în cele ce urmează Certificat Tip 2

Reglementarea diferită a celor două tipuri de certificate provine din diferențierea operatorilor economici care pot solicita eliberarea Certificatelor, respectiv (i) cei care și-au întrerupt activitatea în urma deciziilor emise de autoritățile competente, (ii) cei care au înregistrat diminuarea încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de 25% față de media încasărilor pe perioada ianuarie februarie 2020.

 

A. Certificatul Tip 1 se emite pentru operatorii economici care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.

Cu privire la operatorii economici a căror activitate a fost întreruptă în baza deciziilor emise de autoritățile publice, menționăm că se referă la activitățile suspendate prin Ordonanțele militare, respectiv următoarele activități:

→ activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei;

→ toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise;

→ activitatea în cabinetele de medicină dentară;

→ activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie, cu excepția prevăzută de art. 13 alin. (21) din Ordonanța militară nr. 3/2020[1].

[1 – Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică: a) vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; b )vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.”]

 

B. Certificatul Tip 2 se emite pentru operatorii economici care, ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, înregistrează diminuari ale încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de 25% față de media încasărilor pe perioada ianuarie-februarie 2020.

Solicitantul poate cere și poate obține un singur tip de certificat așa cum se menționează în art. 4 din Ordin.

N.B. În absența unor norme cu caracter special existente la acest moment, dar care însă sunt așteptate, prevederile Ordinului par să se aplice și profesioniștilor. Cu privire la anumite categorii de profesioniști (spre exemplu, avocați, notari, executori judecătorești), ar fi fost oportun să se prevadă ca Certificatul să fie emis de la organele de exercitare ale profesiei care au statut de utilitate publică (spre exemplu, în cazul avocaților, de către Baroul din care fac parte).

 

II. INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATELOR:

Datele de identificare

Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de Certificat solicitat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, documentul va fi semnat olograf, urmând ca acesta să fie semnat electronic de către împuternicitul care depune documentele pentru obținerea Certificatului.

N.B. Modelul declarației se va publica de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro/

Declarația pe propria răspundere atașată ca anexa nr. 3 la Ordin completată în funcție de tipul de Certificat care se solicită.

Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului se depun și documentele privind autorizarea activității.

N.B. Solicitanții trebuie să dețină și documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere. Acestea nu se depun pentru obținerea Certificatului, însă în cadrul unui control, organele abilitate sunt îndreptățite să le solicite.

Din punctul nostru de vedere, documentele care stau la baza emiterii declarației pe propria răspundere pot fi cu titlu exemplificativ (i) documente care să ateste diminuarea încasărilor cu 25% în luna martie față de perioada ianuarie-februarie (ex. Balanță contabilă), (ii) documente care să ateste reducerea activității (ex. închiderea unui punct de lucru).

 

III. PROCEDURA EMITERII CERTIFICATELOR DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ

Cererea se depune exlusiv în format electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar certificatele se eliberează automat tot electronic.

N.B. Potrivit reglementărilor Ordinului, se prevde obligația Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial să asigure adaptarea și funcționarea platformei. La acest moment, platforma nu este funcțională pentru obținerea Certificatelor de situație de urgență.

Documentele menționate la punctul II de mai sus se încarcă în format electronic pe platforma http://prevenire.gov.ro/ sub semnătură electronică a reprezentantului legal sau a unui împuternicit.

Certificatele se eliberează electronic, doar pe perioadă stării de urgență și sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea se va efectua pe platformă după serie și număr.

Este de interes următoarea întrebare: care este termenul pentru emiterea Certificatului? Aspectul prezintă importanță în condițiile în care: i) ne așteptăm la un număr ridicat de cereri de eliberare a certificatelor, ii) Ordinul reglementează un termen de 5 zile de la data publicării în M. Oficial a Ordinului – 25 martie 2020 – pentru implementarea tehnico-informatică a platfomei IT, iar iii) situația de urgență, conform Decretului Prezidențial nr. 195/2020, la acest moment, va înceta la data de 16 aprilie 2020.