IMPOZITAREA MICROÎNTREPRINDERILOR ÎNCEPÂND CU ANUL 2023. CE SE SCHIMBĂ?

Semnează Andreea Păcăleanu, Senior Associate și Șerban Nițulescu, Associate

În mod tradițional, la finalul fiecărui an, intervin modificări ale regulilor fiscale care au scopul de a răspunde nevoilor bugetare și politicii statului în materie fiscală pentru anul următor. În cele de mai jos, vă prezentăm principalele modificări din materia impozitării microîntreprinderilor, aplicabile de la 01.01.2023.

 1. Definiția microîntreprinderii. Cuantumul impozitului

În esență, microîntreprinderea este o persoană juridică cu venituri, personal, activitate reduse, adică, în termeni comerciali, aceasta este de cele mai multe ori un start-up. Din aceste considerente, fiscul a înțeles să aplice un impozit redus, pentru a impulsiona investitorul în dezvoltarea afacerii sale.

Începând cu data de 01.01.2023, microîntreprinderile vor datora o cotă unică a impozitului de 1% din venit, indiferent de numărul salariaților, spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea (i) o cotă a impozitului de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și (ii) o cotă a impozitului de 3% pentru cele care nu au salariați.

Potrivit noilor reglementări, nu mai este posibil ca o societate să opteze pentru regimul de microîntreprindere, dacă nu are salariați.

 1. Cine poate opta pentru impozitul pe venit în regim de microîntreprindere în 2023

Prealabil, este de reținut că persoana impozabilă nu este văzută din punct de vedere fiscal în mod automat ca microîntreprindere doar pentru că îndeplinește condițiile legii fiscale, ci aplicarea acestui regim este lăsată la opțiunea persoanei impozabile, în funcție de nevoile și planurile dezvoltare ale acesteia. Altfel, persoana juridică poate opta în continuare pentru impozitul pe profit, în unele cazuri, această opțiune fiind mai avantajoasă din punct de vedere fiscal. Avantajos ar fi să aplice regimul impozitului pe profit firmele care nu au profit mare sau sunt în pierdere.

Aplicarea regimului fiscal de microîntreprindere se poate face atât pentru societățile nou înființate, cât și pentru societățile deja existente care au fost supuse anterior unor alte reguli fiscale, dacă la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc condițiile legale în acest sens.

Începând cu data de 01.01.2023, condițiile pentru impozitarea în regim de microîntreprindere vor fi următoarele:

 1. Condiții din reglementarea anterioară care se mențin și după data de 01.01.2023:
 • Capitalul social să fie deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • Să nu se afle în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
 1. Condiții noi care se aplică de la 1 ianuarie 2023:
 • Veniturile persoanei juridice să nu depășească echivalentul în lei a 500.000 euro; Înaintea acestei modificări, plafonul era dublu, în sensul că veniturile nu trebuiau să depășească echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 Euro;
 • Să realizeze venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • Să aibă cel puțin un salariat;
 • Să aibă asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru aplicare sistemului.

Față de noile condiții, legiuitorul a reglementat și o serie de precizări pe care le vom dezvolta în cele ce urmează.

În primul rând, pentru determinarea plafonului de 500.000 euro și a ponderii veniturilor din consultanță și/sau management în veniturile totale se iau în calcul elementele care constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Cursul de schimb euro-leu este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

În al doilea rând, noțiunea de salariat are un înțeles extins în aceasta materie, în sensul că include atât definiția din Codul Muncii –  persoană angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, cât și:

 • Ipoteza în care microîntreprinderile au personale angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • Ipoteza în care microîntreprinderile au încheiate contracte de administrare sau mandate, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

În al treilea rând, în cazul în care oricare dintre asociații/acționarii persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și nu au codurile CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016, aceștia trebuie să stabilească cele 3 persoane juridice române care aplică sistemul, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.

 

Față de cele de mai sus, constatăm că, începând cu 01.01.2023, persoanele interesate de aplicarea impozitului în regim de microîntreprindere vor avea de îndeplinit condiții mai stricte, urmând ca practica să ne arate dacă opțiunea legiuitorului în materie fiscală este sau nu benefică mediului de afaceri și societății în ansamblu.