Victorie semnificativă obținută de PBC Attorneys-at-Law pentru un important recuperator de creanțe bancare

Pop Briciu Crai Attorneys-at-Law a obținut o victorie semnificativă pentru un important jucător pe piața creditelor bancare. Societatea reprezentată de PBC a început inițial un dosar de executare silită pe temeiul unui contract de credit și a unui contract de ipotecă, iar după mai mult de 5 ani, dosarul execuțional a fost închis ca urmare a imposibilității valorificării bunurilor urmărite.

Ulterior, societatea recuperatoare a demarat o nouă executare silită împotriva creditorilor garanți pe temeiul contractului de ipotecă. Debitorii au opus (pe calea contestației la executare) excepția prescripției dreptului de a obține executarea silită pe motiv că ar fi trecut mai mult de 3 ani de la data declarării scadenței anticipate a creditului.

Instanțele au respins în mod definitiv contestația la executare și au validat interpretarea propusă de echipa PBC în sensul că actele de executare silită efectuate într-un dosar execuțional în cadrul căruia s-a dispus încetarea executării silite potrivit art. 371 indice 5 lit. b) Cod proc. civ. de la 1865, au aptitudinea de a întrerupe cursul termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, efect interuptiv ce poate fi valorificat ulterior, dacă creditorul se adresează altui executor pentru realizarea pe cale silită a creanței sale. Instanța au fost de acord că întreruperea cursului prescripției executării operează ca urmare a efectuării unui act de executare silită, fiind indiferent dacă acest efect interuptiv este valorificat într-un alt dosar de executare decât cel în cadrul căruia s-a efectuat actul de executare.

Prin această soluție salutară, instanțele au confirmat o dată în plus că dreptul de a cere executarea silită trebuie privit ca fiind unul abstract și unitar, iar nu divizat și confundat cu numărul dosarelor de executare prin care este adus la îndreplinire.

În interpretarea art. 4052 alin. (3) din Vechiul Cod de procedură civilă, instanța a stabilit că opțiunea creditorului de a executa silit creanța al cărei titular este, apelând la un alt executor judecătoresc (ca urmare a constituirii unui nou dosar execuțional) nu are vocația de a exprima voința tacită a acestuia de a renunța la executarea silită.

Litigiul a fost coordonat de o echipă de avocați formată din Traian C. Briciu, Founding Partner și, Andreea Păcăleanu, Senior Associate în cadrul Pop Briciu Crai Attorneys-at-law. Din echipa de proiect au mai făcut parte Nicoleta Vădeanu, Associate și Șerban Nițulescu, Junior Associate.